Ahad, 5 September 2010

SELAMAT MELAKSANAKAN TUGASAN

Kepada semua murid Tingkatan 4 Rusyd.
SMKA Maahad Hamidiah.

Arahan :
 • Pilih mana-mana SATU tajuk untuk tugasan individu dan mana-mana SATU tajuk untuk tugasan kumpulan.
 • Anda tidak boleh memilih tajuk yang sama untuk tugasan individu dan tugasan kumpulan.
 • Sila sebarkan maklumat ini kepada rakan-rakan sekelas anda.
 1. Masalah pembuangan bayi.
 2. Usaha-usaha mengatasi masalah penderaan kanak-kanak.
 3. Masalah pengangkutan awam di Malaysia.
 4. Mempopularkan barangan buatan tempatan.
 5. Usaha-usaha menghadapi krisis ekonomi global.
 6. Penghargaan terhadap warga tua.
 7. Manfaat penganjuran sukan bertaraf dunia.
 8. Peranan ibu bapa mengatasi gejala sosial.
 9. Usaha-usaha memperkasakan sektor pelancongan negara.
 10. Institusi kekeluargaan sebagai pencetus kecemerlangan negara.
 11. Memperkasakan perpaduan kaum di Malaysia.
 12. Usaha-usaha melahirkan modal insan cemerlang.
 13. Peranan ibu bapa menggalakkan anak-anak minta membaca.
 14. Langkah-langkah mengatasi masalah jenayah kanak-kanak.
 15. Perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi negara.
 16. Peranan institusi keluarga dalam memupuk nilai-nilai murni.
 17. Keselamatan jalan raya tanggungjawab bersama.
 18. Sukan sebagai alat perpaduan rakyat.
 19. Pembentukan disiplin anak-anak bermula dari rumah.
 20. Kebaikan dan keburukan mempunyai pelbagai stesen televisyen.

Sekian terima kasih.